Chân đàn chữ X – đơn

Giá: 250.000 

Chân đàn chữ X đơn dùng cho đàn Organ, Keyboard