Piano Kawai ND-21


Giảm còn: 70.000.000 

  • Được bảo bảo hành 5 năm chính hãng
  • Miễn phí bảo trì bảo dưỡng sản phẩm 5 năm
  • Miễn phí lên dây đàn 5 lần
  • Tặng kèm ghế chính hãng
  • Tặng kèm ống xấy, khăn phủ đàn, khăn phủ phím